Actievoorwaarden.


• De actie "Win een iPad4"wordt u aangeboden door BUKO, Velserweg 2, 1940 AM Beverwijk. 

• Deelname aan de actie is mogelijk tot en met 15 november 2013. De winnaar wordt voor 30 november 2013 per email op de hoogte gebracht. 

• Personeelsleden van BUKO zijn uitgesloten van deelname aan de actie. 

• Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. 

• De contactgegevens van de deelnemers zullen niet gepubliceerd worden, danwel aan derden verstrekt worden. Wij verwijzen u naar de Privacy Statement & Disclaimer van BUKO. 

• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden. 

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.