home > Nieuws > BUKO Infrasupport maakt zich op voor de marathons

BUKO Infrasupport maakt zich op voor de marathons.

Marathon Verkeersmaatregelen.

17
03

De marathons van Utrecht en Rotterdam staan weer voor de deur. De verkeersmaatregelen staan gereed voor de Utrecht Science Park Marathon op 20 maart en de voorbereiding van de NN Marathon van Rotterdam op 9 en 10 april is in volle gang.

De Utrecht Science Park Marathon

Op zondag 20 maart vindt de 35e editie van de Marathon Utrecht plaats. Alle voorbereidingen voor het realiseren van een optimale verkeersdoorstroom zijn in volle gang.                                                                            

Voor bezoekers en andere weggebruikers is er met redactieborden ruim van te voren aangegeven wat de beste route is. Het centrum van de stad wordt zo veel mogelijk ontzien. De afgezette delen worden zo snel mogelijk weer beschikbaar gemaakt voor het normale verkeer. Direct na de laatste loper zullen onze vakmannen de wegafzettingen weer opheffen. Hiernaast wordt ook door deze vakmannen een prestatie neergezet om met een enorme hoeveelheid dranghekken, rood wit hekken, geleidebakens en verkeersregelaars dit evenement van grote omvang te kunnen laten plaatsvinden.

De Nationale Nederlanden Marathon Rotterdam  

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 april vindt de 36e editie van de NN Marathon Rotterdam plaats. Duizenden lopers en toeschouwers komen hier op af.

In de weken voorafgaand aan de Marathon is met name de informerende bebording, zoals parkeerverboden en redactieborden, belangrijk. Deze worden door de hele stad geplaatst om iedereen zo goed mogelijk te kunnen informeren. Wegen worden weer afgesloten, omleidingen worden weer in werking gezet en de laatste controles werden uitgevoerd. Tijdens het marathon weekend moeten alle werkzaamheden volgens een strak scenario en tijdschema uitgevoerd worden. We hebben bij BUKO Infrasupport al ruime ervaring met de verkeersmaatregelen voor de Marathon Rotterdam en bereiden ons voor op weer een succesvolle editie.