home > Nieuws > Samen onderweg naar veiligheid

Samen onderweg naar veiligheid.

25
05

Met de toename van digitale data, cloudopslag en cybercrime acht BUKO Infrasupport het van groot belang dat data wordt beschermd. Hier werd altijd al aandacht aan besteed, maar met de inwerkingtreding van de AVG is het van belang geacht te verklaren hoe BUKO Infrasupport daarmee omgaat.

Met de toename van digitale data, cloudopslag en cybercrime acht BUKO Infrasupport het van groot belang dat data wordt beschermd. Hier werd altijd al aandacht aan besteed, maar met de inwerkingtreding van de AVG is het van belang geacht te verklaren hoe BUKO Infrasupport daarmee omgaat. Het betreft namelijk niet alleen bedrijfsgebonden data, maar ook personen, zoals klanten, relaties, sollicitanten en werknemers. Als serviceorganisatie is BUKO Infrasupport zich bewust van de vertrouwelijkheid van informatie en persoonsgegevens. Het kan immers gaan over concurrentiegevoelige en persoonsspecifieke informatie.

BUKO Infrasupport voert een proactief privacybeleid en volgt de richtlijnen en standaarden die ontwikkeld worden vanuit de wetgeving. Zij ziet het toepassen van de nieuwe wetgeving als een mogelijkheid om de privacy nog beter te waarborgen. Gezien de geldende eisen was het niet noodzakelijk om voor BUKO Infrasupport een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Om een goede naleving van de privacywetgeving te kunnen waarborgen is er toch voor gekozen om intern een Privacy Officer aan te stellen. Deze Privacy Officer toetst structureel verwerkingen en processen om datalekken te voorkomen.

Wij leggen nooit meer gegevens vast dan we nodig hebben voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. De professionals van BUKO Infrasupport gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Onze professionals volgen naast de privacywetgeving ook de geldende richtlijnen en protocollen. BUKO Infrasupport ziet erop toe dat zij bovenstaand met regelmaat door middel van interne audits toetst. Bij de benodigde certificeringen zal hiervoor extra aandacht zijn. In ons privacyreglement informeren wij jou over de wijze waarop BUKO Infrasupport met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.

Onze privacyreglement is hier te vinden.