home > Over BUKO Infrasupport > Certificering

Onze certificeringen.

Veilig werken met maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veiligheid

U kunt erop vertrouwen dat wij veilig werken en rekening houden met de verplichtingen uit de Arbowet. De gezondheid van onze medewerkers staat centraal. Ons uitvoerend personeel is in het bezit van een VCA-diploma en kent de risico's van het werk. Veiligheid maakt systematisch deel uit van onze bedrijfsvoering. BUKO Infrasupport is VCA* gecertificeerd.

veiligheid

Vakmanschap

Op elk niveau in onze organisatie is vakkennis en ervaring van groot belang. We werken professioneel, doelgericht en met vakmanschap en deskundigheid in het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering. BUKO Infrasupport is BRL 9101 gecertificeerd.

vakmanschap

Kwaliteit

Het verschil maken wij door toegevoegde waarde te leveren in advies, service en dienstverlening. We weten wat klanten van ons verwachten en hebben voldoende middelen ter beschikking om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. We hebben een controlesysteem om tekortkomingen te signaleren en onze bedrijfsvoering te verbeteren. BUKO Infrasupport is NEN- en ISO 9001 gecertificeerd.

kwaliteit

Duurzaamheid

We beheersen en verbeteren onze prestaties die invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Wij zijn voortdurend op zoek naar CO2 beperkende toepassingen op elk terrein om onze CO2 reductie doelstellingen te realiseren. BUKO Infrasupport is CO2-bewust Niveau 3 en NEN-EN-ISO 14001 gecertificeerd.

duurzaamheid duurzaamheid2

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze certificeringen? Neem dan direct contact met ons op.

010 - 501 54 00