home > Over BUKO Infrasupport > MVO / Duurzaamheid

MVO.

Een betere wereld begint bij onszelf

De juiste balans

BUKO Infrasupport is een sociaal en maatschappelijk betrokken onderneming die succesvol en winstgevend wil blijven groeien en waarin medewerkers met plezier en voldoende uitdaging kunnen werken. Wij zoeken hierin altijd naar de juiste balans.

CO2 PRESTATIELADDER

We beschouwen het als onze zorgplicht om te streven naar de juiste balans tussen de aspecten People (mensen), Planet (milieu) en Profit (waarde).

We hebben het Milieusysteem NEN-EN-ISO 14001 in onze organisatie kunnen integreren. Hiernaast zijn wij voortdurend op zoek naar CO2 beperkende toepassingen op elk terrein om onze doelstellingen, vastgelegd in ons CO2-beleidsplan, te realiseren.

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij BUKO onderschrijven wij de principes van MVO volgens NEN-ISO 14064-1. Zij bieden ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie.

BUKO Infrasupport CO2 reductiedoel- en taakstellingen 2014-2020

BUKO Infrasupport CO2 uitstoot 2015-2017

Keteninitiatief Nieuw Licht op de Zaak

Keteninitiatief CO2 neutrale tekstwagens

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons beleid ten aanzien van MVO of duurzaamheid? Neem dan direct contact met ons op of stuur uw vraag per mail via het contactformulier op deze pagina.

010 - 501 54 00


Transparantie

BUKO Infrasupport is open over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Door tijdig, objectief, overzichtelijk en feitelijk informatie te verschaffen aan stakeholders over de standaarden en criteria die wij hanteren bij onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het deelnemen aan informatiebijeenkomsten en keteninitiatieven. Onze CO2 Footprints en reductiedoelstellingen zijn openbaar op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de CO2 prestatieladder.

BUKO Infrasupport is CO2-bewust Niveau 3 en NEN-EN-ISO 14001 gecertificeerd.

CO2 -bewust Certificaat Niveau 3 26-1-2018 NEN EN ISO 14001 certificaat

CO2 uitstoot 2013-2016

CO2 Footprint 2016


CO2 Footprint 2015


CO2 Footprint 2014

 

CO2 Footprint 2013