home > Over BUKO Infrasupport > MVO / Duurzaamheid

MVO.

Een betere wereld begint bij onszelf

De juiste balans

BUKO Infrasupport is een sociaal en maatschappelijk betrokken onderneming die succesvol en winstgevend wil blijven groeien en waarin medewerkers met plezier en voldoende uitdaging kunnen werken. Wij zoeken hierin altijd naar de juiste balans.

Samen zorgen voor minder CO2

BUKO Infrasupport is gecertificeerd voor ISO 14001 en CO2 Prestatieladder, niveau 3. De ISO 14001 is een milieumanagementsysteem en de CO2 prestatieladder stimuleert het reduceren van de CO2-uitstoot. We zijn er trots op dat we dit milieusysteem en de CO2 Prestatieladder hebben kunnen integreren in onze organisatie. BUKO Infrasupport zal blijven streven naar een verbetering van de milieuprestaties en de CO2 reductie.

Waarom CO2 reduceren?

1. Om grondstoffen en energieverbruik te minimaliseren waardoor er geen overmatige hinder van mens, dier en omgeving plaatsvindt.

2. Om een groenere uitstraling te krijgen en de mogelijkheid om hieruit een kostenbesparing te realiseren.
Indien je de CO2 uitstoot verlaagt à energieverbruik omlaag à lagere kosten!

3. BUKO Infrasupport wil medewerkers, leveranciers, onderaannemers en afnemers inspireren op het gebied van milieu en klimaatbewust handelen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons beleid ten aanzien van MVO of duurzaamheid? Neem dan direct contact met ons op of stuur uw vraag per mail via het contactformulier op deze pagina.

010 - 501 54 00


Transparantie

BUKO Infrasupport is open over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Door tijdig, objectief, overzichtelijk en feitelijk informatie te verschaffen aan stakeholders over de standaarden en criteria die wij hanteren bij onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het deelnemen aan informatiebijeenkomsten en keteninitiatieven. Onze CO2 Footprints en reductiedoelstellingen zijn openbaar op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de CO2 prestatieladder.

BUKO Infrasupport is CO2-bewust Niveau 3 en NEN-EN-ISO 14001 gecertificeerd en is aangesloten bij Nederland CO2 Neutraal

transparantie1 transparantie2