home > Over BUKO Infrasupport > Onze principes

Onze principes.

Kennismaken met BUKO is kennismaken met onze principes. Ze beschrijven hoe we met elkaar en onze klanten omgaan. Hier staan we voor.

Onze principes

We doen het netjes of niet

We werken veilig, netjes en goed. Conform de regelgeving en conform de afspraken. Altijd en overal. Zonder uitzondering.

We zijn service- en resultaatgericht

Goede service en goede resultaten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij onze service behalen we goede resultaten en dankzij deze resultaten is ons bedrijf sterk en gezond. En als sterk en gezond bedrijf (her)investeren wij in onze diensten en producten. Maar ook in onze medewerkers blijven we investeren. Zo blijven we aan de top in de branches waarin wij actief zijn.

We nemen weloverwogen beslissingen

Onze horizon ligt verder dan de waan van de dag. We houden oog voor de lange termijn. We geloven in kansen pakken, maar nemen geen onnodige risico's voor vluchtig gewin. BUKO staat voor een doordachte bedrijfsvoering en een gezonde, gestage groei.

Langetermijnrelaties vormen de basis

Stakeholder, klant, collega of leverancier: wij investeren in onze relaties. Wederzijds vertrouwen vormt in onze visie het beste fundament om op voort te bouwen. In goede én in mindere goede tijden. Bovendien: weten wat je aan elkaar hebt komt niet alleen de resultaten, maar ook het werkplezier ten goede.